خرید و فروش ضایعات آهن باعث می شود که در تمامی هزینه ها صرفه جویی شود و پس انداز های ملی بسیاری را در تمامی جهت ها افزایش میدهد و علاوه بر این از دفع زباله های ضایعات در معادن فلزات جلوگیری می شود. طی چند سال اخیر میلیون ها آلومینیوم به ضایعات تبدیل میشوند و نیاز به بازیافت دارند اما تا به حال به این فکر کرده اید که اگر بازیافت انجام نشود چه اتفاقی می افتد؟

با توجه به مشکلات پیش آمده اگر جلوی بازیافت ضایعات گرفته شود خطرات بسیار سنگین و جبران ناپذیری برای محیط زیست و گونه های حیوانی و انسانی خواهد داشت .در کنار همه این ها اگر جلوی بازیافت ضایعات گرفته شود خسارت های مالی بسیاری به اقتصاد کشور و درآمد بسیاری از افراد می شود.

اما متاسفانه برخی از شرکت ها خرید و فروش آلومینیوم را به راحتی انجام میدهند اما قیمت بسیار پایین تری را روی ضایعات می گذارند و این مخوضوع تنها به سود آنها است و فروشندگان کمتر سود میکنند اما در برخی مواقع دیگر این موضوع برعکس است. اصولا خرید و فروش ضایعات آلومینیوم و آهن باید به قیمت به روز ضایعات آلومینیوم و نرخ تصویب شده باشد تا بتوان به راحتی این کار را انجام داد.

اگر آلومینیوم به درستی به آلیاژ تبدیل نشود ممکن است که دیگر نتوان آنها را به محصولات دیگر در آورد و نم یتوان از آنها به عنوان بهترین کالا در خدمات استفاده کرد به همین دلیل بهتر است که آلومینیوم ها در شرکت ها و کارخانه های مخصوص به بهترین شکل به آلیاژ تبدیل شوند تا بتوان از آنها به عنوان مهم ترین ضایعات فلز آلومینیوم و دیگر فلزات استفاده کرد.